Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Fyll i formuläret nedan

Uppgifter om elevenGäller endast sökande till åk 6 och 7

Gäller endast förskoleklass och åk 1-3


Uppgifter om elevens tidigare skolgång

Ex. Assistent, särskola, specialpedagog, logoped mm.)

Uppgifter om vårdnadshavare 1Uppgifter om vårdnadshavare 2Uppgifter om barnet


Uppgifter om vårdnadshavare 1Uppgifter om vårdnadshavare 2Läsårsdatum
  1. Sportlov

    februari 26 - mars 2