Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Fyll i formuläret nedan

Uppgifter om elevenGäller endast sökande till åk 6 och 7

Gäller endast förskoleklass och åk 1-3


Uppgifter om elevens tidigare skolgång

Ex. Assistent, särskola, specialpedagog, logoped mm.)

Uppgifter om vårdnadshavare 1Uppgifter om vårdnadshavare 2Uppgifter om barnet


Uppgifter om vårdnadshavare 1Uppgifter om vårdnadshavare 2