Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Elevföreningar

En viktig del av Gryningeskolans vision och målsättning är att ge våra elever verktyg till egenmakt och påverkan. Därmed utgör elevföreningar en viktig del av vår verksamhet. Vi tror att när samarbetet mellan elever, vårdnadshavare och skolan fungerar bra så kan vi också gemensamt nå de absolut bästa resultaten.