Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Koranakademin

Elevföreningen Gryningeskolans koranakademi startades igång hösten 2016 och har varit en positiv överraskning.

Koranakademin startades efter ett initiativ av huvudmannen, vårdnadshavare och elever visat intresse för att lära sig mer om koranrecitationsregler och teknik för recitation kallad för tajweed samt memorering. Under läsåret 2016/2017 pågick aktiviteterna måndag till torsdag efter skoltid mellan klockan 14.30-15.30. Elevföreningen hade 20 aktiva deltagare.

Intresset har varit stort och till läsåret 2017/2018 planerar elevföreningen att starta ytterligare en kurs till i koranrecitation för 20 nya intresserade elever.

Norania konceptet

Kort om norania konceptet som är en vald metod som ..