Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Förskoleklass

Förskoleklassen är en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolgången.

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning och främja elevernas harmoniska utveckling. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten där utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

I regel pågår verksamheten under förmiddagarna och eftermiddagarna tillbringas i fritidshemsverksamheten.

Hur arbetar vi?

Utbildningen i förskoleklassen

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang
  • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • Använda matematiska begrepp och resonemang
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
 • Förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång.

I förskoleklassen har vi de senaste tre åren arbetat intensivt och systematiskt med att bygga en gedigen språklig grund för elevernas fortsatta skolgång. Detta då majoriteten av våra elever är flerspråkiga. Vår målsättning är att när eleverna går ut förskoleklassen börjat lära sig att läsa. I förskoleklassen använder vi materialet Bornholmsmodellen.