Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Grundskola

Gryningeskolan är en fristående F-7 grundskola med en svensk-muslimsk profil belägen nära Slagsta Strand i Botkyrka kommun. Gryningeskolans startade hösten 2008 med 25 elever i årskurserna F-3. Idag går ca 160 elever på skolan i årskurserna F-7. Visionen för verksamheten är att inspirera barn och ungdomar och de verktyg till egenmakt så de kan tackla framtidens utmaningar. För detta krävs en hel del inte minst en trygg identitet. Att skapa trygghet är ett av våra styrkor.

Sedan starten har dett en hel del spännande utveckling. Vi har stadigt växt och utvecklat en starkare strukturer med allt fler nöjda elever och föräldrar och utvecklat oss till det vi är idag. En skola som attraherar elever från kringliggande kommuner och Stockholms stad såväl som lokalt i Botkyrka.

I Gryningeskolan anser vi att skolan är det fundament man senare bygger sina kunskaper på och därför är det av yttersta vikt att ge eleverna de byggklossar som krävs så att eleverna utvecklas, var och en efter sina förutsättningar där skolan ska utveckla deras hela förmåga. Eleverna ska få med sig de verktyg som krävs för ett livslångt lärande. Vi är väl medvetna om att självkänsla och självförtroende är viktiga fundament för att eleverna ska utvecklas optimalt.

Vi är glada över de framsteg vi har tagit, men vår ambition är dock att nå ännu längre och skapa de bästa förutsättningarna för elever att kunna utvecklas och nå höga resultat.

I Gryningeskolan kan alla barn oavsett bakgrund känna sig välkomna och välkomnade

Gryningeskolan arbetar efter de nationella styrdokumenten såsom ex. Lgr11 (Läroplanen för grundskolan) och följer den nationella timplanen.