Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Gryningeskolan gäller följande:

Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till Rektor/förskolechef.

Använd gärna formuläret till höger

Rektor/förskolechefen ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

Rektor/förskolechefen ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

Om de som klagat  inte är nöjda med de åtgärder som Rektor/förskolechef vidtagit eller om Rektor/förskolechef anser att frågan bör avgöras av Huvudmannen, ska saken föras vidare till Huvudmannen och styrelseordförande.

Styrelseordförande tar då över Rektors/förskolechefs ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Fyll i formuläret nedan

Ex. förskola, grundskolan

Lämna gärna uppgifterna nedan så att vi kan återkoppla när ärendet har utretts.