Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Om förskolan

Gryningeskolans förskola är för barn mellan 1–5 år och är fördelat på tre avdelningar.

Förskolan är öppen för alla barn och verksamheten finansieras via den kommunala barnomsorgspengen.

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton och i förhand aviserade planeringsdagar. Ramtiden för verksamheten är kl. 06.30 –18.30.

Vi följer de nationella styrdokumenten, som t ex Läroplan för förskolan, Allmänna råd och riktlinjer från Skolverket.

Vår målsättning är att verksamheten skall bidra till gynnsamma förutsättningar för lärande och utveckling och till en högre måluppfyllelse.

Våra åtaganden

  • Att ge en gedigen kunskapsgrund och trygghet för barnets fortsatta utveckling och lärande.
  • Målsättningen med Gryningeskolans förskola är att lägga grunden för ett livslångt lärande och tillhandahålla en verksamhet som stödjer barnets utveckling som individ och i grupp.
  • Personal med adekvat kompetens som möter barnets behov, trygghet, omsorg, delaktighet och utveckling.