Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Vår profil

Gryningeskolans profil aspirerar på att ge våra elever en allsidig möjlighet till utveckling.

Genom vår profil vill vi ge elever möjligheten att utveckla utmärkta akademiska meriter, stärka sin identitet och ge dem verktyg för att aktivt ta ansvar samt upptäcka sätt att förverkliga sina idéer och mål.

Kunskap och kvalitet

 • Ge eleverna en gedigen grund och förbereder dem för högre studier
 • Individ anpassa utbildningen utifrån elevernas förutsättningar i förhållande till kunskapskraven.
 • Möjlighet till fördjupning inom specifika ämnen

Mål och resultat

 • Hög ambitionsnivå
 • Tydliga mål och förväntningar på våra elever och pedagoger
 • Tydlig utbildningsprocess

Omtanke och värme

 • Skapa en medveten skolkultur
 • En elevhälsa som arbetar förebyggande och främjande
 • Gryningeandan (länk)

Kreativitet och inspiration

 • Kreativ och utvecklande pedagogik
 • Attraktiva val på elevens val
 • Möjlighet till att förverkliga ideér och initiativ i elevföreningar

Identitet och trygghet

 • Svensk muslimsk-profil
 • Beakta elevers religiösa behov när det kommer till kost (halalmat), böner, simundervisning mm.
 • Möjlighet att genom elevföreningar anordna fredagsbön, koranstudier, arabiska studier mm.