Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Vision och uppdrag

Gryningeskolans vision är att inspirera varje elev till att växa i en trygg miljö med verktyg till egenmakt för att kunna leda sig själva och andra genom morgondagens utmaningar

Att inspirera varje elev att växa i en trygg miljö och skaffa sig verktyg till egenmakt för att leda sig själv och andra genom morgondagens utmaningar.

Hur framtiden ser ut vet ingen, det vi vet med större säkerhet är att den kommer att se annorlunda ut på många plan. Yrken som för 20 år sedan inte fanns i människors tankar är idag en realitet. Skolan är den institution som ska förbereda framtida samhällsmedborgare efter framtidens behov.

Gryningeskolan ser sig självt som en bidragande pusselbit i att förbereda våra elever för framtidens utmaningar och behov.

För detta tror vi att det krävs en trygg miljö att växa upp i som ska leda till att individer känner en trygghet i sin identitet oavsett identitet. Vi tror också att det är viktigt att individer har med sig rätt verktyg in i framtiden för att tackla de utmaningar som kommer dyka upp samt tillgodose de behov som uppstår.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta
och utveckla kunskaper och värden. (Lgr11)

Gryningeskolans ledord

Kreativitet

● Engagerande och utvecklande pedagogik

● Anpassad efter varje elevs förutsättningar och krav på inlärning

● Möjlighet till att förverkliga idéer och initiativ i elevföreningar

Ansvar

● Hög ambitionsnivå

● Tydlig utbildningsstruktur och process

● Tydliga indikatorer för styrning och utveckling av verksamhetens kvalité

Ödmjukhet

● Skapa en medveten kultur

● En välfungerande elevhälsa

● Visa varandra omtanke och värme

Kunskap

● Kunskap är makt

● Förbereda våra elever för högre studier

● Individ anpassa utbildning där elever utifrån sina förutsättningar når så långt som möjligt